תנאים כללים למזמינים באתר

 

ג'נסיס טורס בע"מ ח.פ 513225334

היא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, כגון: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות וכדומה.

שעות פעילות:

מרכז ההזמנות ארצי עומד לרשותכם בימים א-ה בין השעות 18:00 – 08:00 ובימי ו' וערבי חג עד השעה 13:00.
הזמנות שיבוצעו בימים א'-ה' בין השעות 08:00 – 18:00 יקבלו טיפול מידי. הזמנות שיבוצעו לאחר שעות הפעילות או בסופ"ש, יקבלו טיפול מיד עם תחילת שעות פעילות מרכז ההזמנות

חברת ג'נסיס טורס  בע"מ אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.

הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי חברת ג'נסיס טורס  בע"מ  מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובסעיפים מידע חשוב המתייחסים למוצרים השונים.

מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד חברת ג'נסיס טורס בע"מ  חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ/מהמלון או מהפעילות .

המחירים המוצגים באתר תקפים אך ורק להזמנות של אזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות ישראלית

במידה והנכם מעוניינים בביצוע הזמנה עבור אזרחים תושבי חוץ נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון.

המחירים הרשומים באתר יכולים להשתנות , גם אם לא עודכנו באתר ,במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות, בין אם זה בגלל שינוי מחירים ובין אם זה בגלל טעות בהקלדה, המחיר במוקד ההזמנות הוא הקובע!

במידה והלקוח הזין פרטי כרטיס אשראי ואישר את התנאים הכלליים של האתר – אין ג'נסיס טורס מתחייבת ליצור קשר טלפוני עם הלקוח, ז"א ההזמנה תאושר , כרטיס האשראי יחוייב וכל מסמכי ההזמנה יישלחו ללקוח בדוא"ל.

***מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, במקרים שבהם יש חוסר התאמה /הוזנו נתונים שגויים – נציג מטעם ג'נסיס טורס יצור קשר טלפוני עם הלקוח!!! ט.ל.ח

תנאי שינוי וביטול למלונות בארץ – כל הרוכש שירות מאת החברה רשאי לבטל את העסקה בהודעה בכתב תוך 14 יום מיום עשיית העסקה כאשר יש שני ימי עסקים לפני מועד היציאה וזאת ע"פי הוראות חוק הגנת הצרכן ובלבד שהודעת הביטול התבצעה בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 14ג. (ג) (2) וסעיף 14ג.(ד) (2) לחוק הגנת הצרכן.

יחד עם זאת, בכל מקרה של הודעת ביטול כאמור על פי סעיף 14ג. (ג) (2) לחוק הגנת הצרכן יחויב רוכש החבילה בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות החבילה או 100 שקלים לפי הנמוך מבניהם ובלבד שביטול ההודעה התבצעה שלא עקב פגם או אי התאמה בשרות כמשמעם בהוראות סעיף 14ה. (א) לחוק הגנת הצרכן.

מובהר בזאת כי הרוכש לא יהא זכאי להחזר עלות החבילה אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה ממועד עשיית העסקה,כל זאת בהתאם כאמור להוראות סעיף 14ג. (ד) (2) לחוק הגנת הצרכן

דרכים לביטול הזמנה

באמצעות מכתב בדואר רשום לכתובת: ג'נסיס טורס קרית אריה 25 פתח תקווה

 באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת:[email protected]

באמצעות פקס למספר: 03/9185127

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר בזאת כי בהתאם לסע' 14ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ההסדר הקבוע בחוק הגנת הצרכן בקשר עם ביטול עסקאות מכר מרחוק לא יחול אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה..

ביטול הזמנה לגביו לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן יחויב החל ממועד ביצוע ההזמנה בדמי ביטול מלאים בשיעור מלוא עלות ההזמנה.

ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, תהא רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בהוצאות ששילמה לחברה כרטיס האשראי, בהתאם לתקנה 5 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

ביטול/שינוי יעשה באמצעות קבלת הודעת ביטול בכתב במשרדנו.

תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדנו.

במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו`ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.

מדיניות פרטיות:

מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו

מידע חשוב

כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ, אחראי בלעדית להצטייד במסמכים הבאים: דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל – 6 חודשים לפחות.

לפני צאתכם מהארץ, צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד.

אשרות כניסה – באחריותכם לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן תרצו לבקר. ודאו את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר.

מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד הביקור מאוחר ותוקף האשרה יפוג.

חידוש אשרת ביקור בחו"ל קל יותר. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרה בחו"ל אם הבקשה המקורית לא הוגשה בארץ.

שימו לב. בעלי תעודות מעבר חייבים לדווח לסוכן הנסיעות מידית!

ובנוסף: פוליסת ביטוח רפואי – חובה! ביטוח מטען – מומלץ.

סוכן הנסיעות שלנו יצביע על יתרונות הפוליסה שאנו מציעים.

תרופות וחיסונים – עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו.

התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

– אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

– אם תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילויות משותפות לחברה ולצדדים שלישיים המוצגות באתר.

– במקרה של מחלוקת משפטית, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.

– אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או נסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי השימוש באתר.

– אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

– בכל מקרה שהחברה תסבור, שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של גורם כלשהו

תשלומים ביום ביצוע ההזמנה נדרש תשלום מקדמה.

המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער מזומנים גבוה ביום התשלום. החזר יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום, ביטול ותוספות אשראי עד 45 יום לאחר הביטול. במקרה של ביטול מצד המארגן, יוחזר לנוסע מלוא הסכום שהנוסע שילם בשקלים בלבד.

הבטחת מחיר   

הלקוח יוכל להבטיח את הצעת המחיר שניתנה לו ביחס להזמנתו רק בהתקיים שני תנאים:

. 1 תשלום מלא בגין הנסיעה.

 . 2 קבלת חומר הנסיעה ליד.

טיסות כללי – הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוע כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.

המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה – (טיסות משולבות) ואין ג'נסיס טורס בע"מ אחראית לשילובים אלו כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או בחברות התעופה. לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה כמו גם בחזרתה.

במקרים חריגים של הרשמת יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה.

במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע.

כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה.

מטען וכבודת יד    

כרטיסי הטיסה במחלקת תיירות למרבית היעדים בעולם מתירים לנוסע כבודה במשקל של 20 ק"ג + כבודת יד במשקל 5 ק"ג בלבד. בטיסות ישירות לצפון   אמריקה מתירות חברות התעופה מטען המוגדר כ – 2PC (בד"כ 2 מזוודות שמשקלן יחדיו לא עולה על 70 ק`ג).

חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי.

אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עמו., אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף.

במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.

במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.

שימו לב! תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים להטסת כבודה ולמקום ישיבה.

אין אפשרות להתחייב על מקומות ישיבה מסוימים בטיסה ו/או על שורות ראשונות במטוס.

הזמנת עריסת תינוק הנה בגדר בקשה בלבד ותלויה באישור חברות התעופה ובאחריותן. שדות תעופה – לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה.

בדקו מאיזה שדה תעופה ספציפי יוצאת טיסתך ובאיזה שדה תעופה אתם נוחתים.

וודאו נושא זה בעת אשרור טיסתכם. כמו כן שימו לב כי בשדות תעופה רבים בעולם מספר טרמינלים.

נא וודאו מאיזה טרמינל ממריאה טיסתכם.

זמן הגעה לטיסה – זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שעתיים וחצי לפני הטיסה. לאור בדיקות הביטחון הרבות הקיימות בעולם, מומלץ להגיע כ – 3 שעות לפני הטיסה.

שרות טרום טיסה – לחלק מחברות התעופה הטסות מהארץ שרות טרום טיסה החוסך זמן המתנה בשדה התעופה ומאפשר הגעה מאוחרת לטיסה.

בדקו עם סוכן הנסיעות שלנו אם בחברה בה אתם טסים קיים שירות כזה.

בתי מלון אחריות – חברת ג'נסיס טורס בע"מ משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים מוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם.

ג'נסיס טורס אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו`.

חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחויבים להציג

ת בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת. מלונות בדרגת Tourist Classהם בדרך כלל מלונות הדומים ברמת ל – 2 כוכבים. מלונות אלה הם מלונות פשוטים ובסיסיים ביותר. שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, בהתאם לכללים הנהוגים בג'נסיס טורס. השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה.

אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.

שינויים/ביטולים מלונות בחול – על הנוסע להודיע לסוכן הנסיעות על כוונתו לשנות/לבטל את ההזמנה. באירופה: יש לשנות/לבטל עד 48 שעות טרם מועד

הכניסה למלון. בארה"ב: יש לשנות/לבטל עד 5 ימי עבודה (בארץ ובחו`ל) טרם מועד הכניסה למלון. במידה ונמסרה הודעה על שינוי/ביטול פחות מן הזמן הנקוב לעיל ייגבו דמי שינוי/ביטול בסך עלות לילה אחד לפחות של כל חדר מכל סוג שהוא. דמי השינוי והביטול דלעיל ניתנים לשינוי וכפופים לשיקול דעתם של ספקי בתי המלון בחו`ל ובכל מקרה לא יחולו לגבי הזמנות בתקופות תערוכות, כנסים וחגים מיוחדים.

ביטול מלנות ו/או השירותים בארץ ע`י הנוסע יעשה בכתב בלבד.

בביטול הזמנה לאחר הגעה למלון על הנוסע לקבל אישור מהספק / מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך.

בכל מקרה יחויב הנוסע בדמי טיפול בסך לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף לדמי הביטול בסך100 ש`ח

 .

מה חשוב לדעת לגבי בית המלון 

– שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם כולו הוא מ 14.00  . במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים מוקדם יותר אך הדבר תלוי בזמינות החדרים במלון באותו זמן. לא ניתן להבטיח מראש חדר מוקדם אלא אם משלמים על לילה נוסף.

הגעה מאוחרת – יש להודיע  לחברת ג'נסיס טורס עם ביצוע ההזמנה על שעת ההגעה למלון. בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת. עזיבת חדרים במלון – מתבצעת עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה.  עזיבה מאוחרת ותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף ויש להתאמה מראש עם הקבלה. אישור הדבר תלוי בזמינות החדרים ובתפוסת המלון באותו יום.

ברוב המלונות מתאפשרת השארת חפצים עד ליציאה לטיסה בחדר מזוודות, אך יש להיות ערים לבעייתיות הביטחונית בהשארת המטען האישי ללא השגחה ויש לדווח על כך לבודק הביטחוני בעת ההתייצבות לטיסה.

חדר לשלושה/ארבעה – במקרה של הזמנת חדר לשלושה/ארבעה, שימו לב! בתי המלון לרוב, נוהגים להכניס מיטה שלישית/רביעית לחדר זוגי. לעיתים המיטות הנוספות הן מיטות מתקפלות.

חדר זוגי – ברוב בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה, אף אם הוזמנה מראש. היצע ע"פ הקיים ואין לג'נסיס טורס   ן   Run of the House הזמנות מתבצעות עבור חדר במלון אפשרות להבטיח מראש מיקום ספציפי לחדר על-פי דרישת הלקוח לא בקומה ולא בצד המבוקשים.

רישום יתר – במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון לשנות ע"פ אחריותו הבלעדית את האכסון, למלון אחר. ואין ג'נסיס טורס בע"מ  כל אחריות ו/או שליטה על כך.

מיזוג אויר – אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותה ש חברת ג'נסיס טורס היא לא תוכל לשאת בכל אחריות באשר להפעלתו של המיזוג בבית המלון. הפעלת המיזוג הנה באחריותו של בית המלון בלבד וכפופה לחוקי המדינה.

שירותים נוספים – שירותים נוספים בבית המלון כגון: חנייה, סאונה, חדר כושר וכו ניתנים בחלקם תמורת תשלום. בכל בעיה שמתעוררת במהלך השהייה במלון, חובה לפנות למשרד הקבלה של המלון או לספק המקומי שפרטיו מופיעים על השובר, על מנת להגיע לפתרון הולם כבר במהלך החופשה.

נופשונים וחבילות מיוחדות הטיסות הן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות הטיסה, מסלוליהן ושדות התעופה להמראה ו/או נחיתה, עלולים להשתנות, לעיתים אף ללא הודעה מוקדמת.

חברת ג'נסיס טורס בע"מ אינה אחראית לשינויים במועדי הטיסות או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינוי במועדי הטיסות. על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת הכרטיס ובעת אשרור הטיסה חזרה לארץ.

הנוסע רשאי לשאת עמו במטוס כבודה במשקל שלא יעלה על 20 ק"ג או לפי מה שרשום בהזמנת הכרטיס . מטען עודף יחויב בתשלום על-פי התעריף שיקבע על ידי המוביל מעת לעת. חברת התעופה אף רשאית לסרב להוביל כבודה שמשקלה העודף  . ארוחות בטיסות-

 הארוחות המסופקות בטיסות הן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. חברת ג'נסיס טורס   אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע שיקבל אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכד), גם אם הזמין אותו מראש.

נציגים וסיורים מקומיים סיורי הבחירה המוצעים לנוסעים על ידי בית המלון ו/או על ידי הנציגים המקומיים של ספקי השירות, מאורגנים נמכרים ומבוצעים על ידי משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם.

לחברת ג'נסיס טורס בע"מ  אין כל שליטה או אחריות על טיולים אלה.

אנו מאחלים לכם חופש נעימה

**שימו לב**
מידע לנוסעים – טיסה וחופשה בתקופת הקורונה.
משום שההגבלות והדרישות לגבי חופשה בטוחה מקורונה משתנות ממדינה למדינה וכן משדה תעופה למשנהו ובין חברות התעופה, אתם מתבקשים לבדוק מראש את ההנחיות לגבי הטיסה, עטיית מסיכה בה וכן לגבי התנאים לגבי יציאה מהארץ, חזרה אליה וכן כניסה ויציאה ממדינת היעד שלכם. בדקו מה האישורים שעליכם להשיג או אילו טפסים עליכם למלא כדי שהמעבר בשדה התעופה יעבור בצורה חלקה ושהחופשה שלכם תתחיל בנוחות ובצורה נעימה.
תוכלו להתעדכן באתר משרד הבריאות 

מצפון עד דרום

המשרדים עומדים לרשות הקהל ומשווקים חבילות לקבוצות, בודדים, ארגונים וחברות!

סניף ראשי  – פ"ת
סניף ירושלים
סניף באר שבע – (נירוונה)
סניף חיפה והקריות 
סניף קרית שמונה והצפון
סניף מודיעין
סניף נוף הגליל

דילוג לתוכן